Educație și cultură

Scoala Gimnaziala ,,Palkó Attila” Alunis
Scoala Gimnaziala ,,Palkó Attila” Alunis

Descrierea unităţii de învăţământ 
Comuna Aluniş este aşezată pe malul stâng al râului Mureş, la 18 km nord de Municipiul Reghin  şi la 10 km de comuna  Deda.  Comuna  este formată  din satul Aluniş,  Fiţcău şi Lunca Mureşului. Şcoala Gimnazială Palkó Attila Aluniş este situată în centrul comunei Aluniş. Şcoala Gimnazială Aluniş este o unitate cu personalitate juridică. Structurile arondate sunt: Şcoala Primară Fiţcău, GPN Aluniş,GPN Lunca Mureşului. În anul şcolar 2015-2016 Şcoala Gimnazială Palkó Attila Aluniş funcţionează cu două cicluri de învăţământ: primar şi gimnazial. Orarul şcolii este între 8-15. Orele de curs au 50 de minute, iar pauzele au 10 minute. Numarul elevilor in total va fi de 233. Structura Şcolii Primare Fiţcău funcţionează cu ciclu prescolar si primar, şi îşi desfăşoară activitatea între orele 8-13. Numarul prescolarilor si a elevilor de nivel primar va fi 26. Structurile  GPN Aluniş,GPN Lunca Mureşului  funcţionează  cu cicluri de preşcolari şi îşi desfăşoară activitatea între orele 8-13. Numarul prescolarilor este 59.  Total elevi: 318 Programul claselor pregătitoare se vor desfăşura în săli adecvate, amenajate în incinta Şcolii Gimnaziale Aluniş, respectiv Şcolii Primare Fiţcău. Aceste clase sunt dotate cu mobilier adecva t, grupurile sanitare sunt în incinta şcolii. Personalul este calificat şi pregătit pentru a primi clasa pregătitoare. Elevii  din  unităţile  noastre  beneficiează  de  transport  gratuit  cu  microbuzul,  asigurat  de primăria Aluniş. 
ELEVII
Elevii sunt de naţionalitate română, maghiară şi rromă,  provin din medii sociale
diferite. Beneficiază de pregătire suplimentară de specialitate pentru Evaluarea
Națională şi pentru olimpiadele şcolare.  
CORPUL PROFESORAL: 
Toate cadrele didactice sunt  calificate, participa frecvent atât  la cursuri de formare continua, cât şi la obţinerea gradelor didactice.   
Circumscripția școlară

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALUNIŞ str. PRINCIPALĂ nr. 659 , sat ALUNIŞ MUREŞ, comuna ALUNIŞ, jud. Mureș tel. 0265553150 
ȘCOALA PRIMARĂ FIŢCĂU str. PRINCIPALĂ nr.24, sat FIŢCĂU, comuna ALUNIŞ , jud. Mureș tel. 02655534503.  

 

 

12.16.2017
Muzeul etnografic Reghin
Muzeul etnografic Reghin

Organizat din dorința de a conserva și valorifica expozițional monumente de arhitectură, instalații tehnice și obiecte de artă populară, muzeul își are începuturile în anul 1960, avândul ca fondator pe etnograful Anton Badea. Conştient de transformările rapide ce se petreceau în satul românesc a achiziţionat ce era edificator pentru viaţa materială şi spirituală a satului, de la unelte tradiţionale, obiecte de uz casnic, piese de interior, pînă la monumente de arhitectură populară şi instalaţii ţărăneşti. La început, obiectele de artă populară aduse din sate, au fost strânse şi depozitate într-o sală a Casei de Cultură din Reghin, iar în anul 1962 au fost transferate la sediul muzeului, clădire construită în 1892 şi înscrisă pe Lista Monumentelor Istorice şi de Arhitectură din România.
Din patrimoniul muzeului, ajuns la 8000 de obiecte, în decursul anilor, au fost selectate, pe baza planurilor tematice, piesele expuse în cele patru expoziții permanente, 250 de expoziții temporare organizate în țară și străinătate, precum și în cele din Secția în aer liber.

11.28.2017