Comisii de specialitate

Demeter   Attila , consilier local , presedinte
 
Szasz         Jeno , consilier local , secretarul comisiei,
 
Varga        Attila , consilier local , membru  

Kocsis   Zoltan , consilier local , presedinte                                                                                                                                                                                                   

Varga     lozsef , viceprimar , secretarul comisiei                                                                                                                                                                                     

Vajda     Andrei , consilier local ,  membru                                                                                                                                                                                                       

Zamfir    Aurel  ,  consilier local ,  membru                                                                                                                                                                                               

Kibedi Szabolcs-Lorand , consilier local , membru

 
Papp                    Gheorghe    ,    consilier local , presedinte
 
Szasz                  Mihaly - Janos , consilier local , secretarul comisiei
 
Veres                       Vilmos      ,    consilier local , membru
 
Moldovan                 Petru        ,    consilier local , membru
 
Meghes-Brasovean Silviu-Crinel , consilier local, membru